Tilbud om sluttpakke?

Tilbud om sluttpakke?

I disse dager skjer det mange nedbemanninger rundt om i arbeidslivet. Det gjelder på ingen måte kun i oljebransjen. Mange vil da få et tilbud om sluttpakke.

3 gode råd ved sluttpakke

Det er ikke uvanlig at bedriften som skal gjennomføre en nedbemanning starter prosessen med å tilby en sluttpakke. Dersom du som arbeidstaker er i en slik situasjon, kan det være vanskelig å ta en beslutning. Her kommer 3 råd til deg som er i en slik situasjon:

1. Husk at arbeidsgiver nesten alltid vil fremstille det som eneste aktuelle tilbud og at alternativet er ordinær oppsigelse. Det er imidlertid slik at ordinær oppsigelse krever et drøftelsesmøte i medhold av arbeidsmiljøloven § 15-1 og du kan som arbeidstaker også kreve et forhandlingsmøte i medhold av arbeidsmiljøloven § 17-3 i etterkant av oppsigelse. Mange saker løses her – med bedre avtaler enn hva arbeidstaker ble tilbudt i første runde.

2. Har arbeidsgiver mest sannsynlig et oppsigelsesgrunnlag eller er det svakheter knyttet til saksbehandlingen eller vurderingen? Dette vil være helt sentralt å klargjøre fordi det vil være et vesentlig moment av betydning for om det er mulig å oppnå en bedre løsning enn sluttpakken du er tilbudt. Her kan det anbefales å få en GRATIS førstevurdering fra advokat.

3. Konferer med familie, venner og bekjente. De fleste kjenner noen som har vært i samme situasjon. Utveksle erfaringer kan være nyttig i slike saker. Det vil alltid være en risiko knyttet til avgjørelsen man tar, enten risiko for at man trolig kunne fått til en bedre løsning om man hadde takket nei eller for at man ikke oppnår en like god løsning senere dersom man takker nei. Da er det nyttig å snakke med andre som har vært i samme situasjon.

Kontakt oss med en GRATIS førstevurdering eller bistand i din sak

Den første henvendelsen til oss er gratis. Våre eksperter står klar til å hjelpe deg. Visste du at arbeidsgiver nesten alltid dekker advokatregningen? Advokatbistand gir erfaringsvis bedre løsninger i saker om oppsigelse.