Mulig med sluttpakke i min sak?

Mulig med sluttpakke i min sak? Det kjedelige svaret er at det avhenger av en konkret vurdering av saken. Det som imidlertid på generelt grunnlag er viktig å fremheve, er at det er veldig utbredt i norsk arbeidsliv at oppsigelsestvister løses med en form for sluttpakke som gir gunstigere vilkår enn ordinær oppsigelse. Det gjelder både sluttpakker som…

Les mer

Tilbud om sluttpakke?

3 gode råd ved sluttpakke Det er ikke uvanlig at bedriften som skal gjennomføre en nedbemanning starter prosessen med å tilby en sluttpakke. Dersom du som arbeidstaker er i en slik situasjon, kan det være vanskelig å ta en beslutning. Her kommer 3 råd til deg som er i en slik situasjon: 1. Husk at arbeidsgiver…

Les mer

Usaklig oppsigelse

Usaklig oppsigelse, amlt § 15-7 Arbeidsmiljøloven § 15-7 er den sentrale bestemmelsen ved oppsigelse. Her oppstilles det såkalte saklighetskravet. Bestemmelsen lyder som følger: «Arbeidstaker kan ikke sies opp uten at det er saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold.»  Det er fastslått i rettspraksis at terskelen for å si opp en ansatt er høy,…

Les mer

Fagforening eller advokat?

Ta en prat med både foreningen og advokat Det kan ikke gis et konkret fasitsvar på dette. Det vi alltid anbefaler er at man tar en prat både med fagforeningen og med advokat. Da kan man på best mulig måte danne seg et bilde av hva som tilbys og hvilke fordeler og ulemper det vil…

Les mer

Advokat på drøftelsesmøte

Hva innebærer en innkalling til drøftelsesmøte? Det innebærer at arbeidsgiver vurderer å avslutte ditt arbeidsforhold gjennom oppsigelse eller avskjed (sparken på dagen). En avgjørelse skal ikke være tatt. Dersom avgjørelsen er tatt i forkant av drøftelsesmøte, har arbeidsgiver begått en saksbehandlingsfeil. Et drøftelsesmøte skal være en anledning for arbeidstaker til å fremlegge sine synspunkter og…

Les mer

Forhandlinger om sluttpakke

I hvilke saker er forhandlinger om sluttpakke aktuelt? En typisk fremgangsmåte fra arbeidsgiver er at det orienteres om en kommende nedbemanningsprosess eller at en arbeidstaker vurderes oppsagt. Det blir så gitt et tilbud om en sluttpakke. Arbeidstaker får valget mellom å akseptere sluttpakken eller så vil det bli innkalt til drøftelsesmøte. I et slikt tilfelle…

Les mer

Oppsigelse grunnet arbeidsgivers forhold

Saklig oppsigelse Saklighetskravet beror på skjønn. Det  kreves at arbeidsgiver kan dokumentere at det er gjennomført en samvittighetsfull og grundig analyse av behovet, herunder at andre muligheter er vurdert. Her er saksbehandlingen viktig og i hvilken grad arbeidsgiver kan dokumentere de vurderinger som er foretatt. Analyser av bedriftens økonomi, styrereferater og andre møtereferater er typiske…

Les mer

Oppsigelse grunnet arbeidstakers forhold

Vurdering av oppsigelse grunnet arbeidstakers forhold Ikke ethvert brudd på arbeidsavtalen eller arbeidstakers plikter kan gi grunnlag for oppsigelse. Terskelen for å si opp en ansatt er høy, og arbeidsgiver må kunne vise til gode grunner. Dette er fastslått i rettspraksis. Det gjelder et generelt proporsjonalitetsprinsipp. Det innebærer at arbeidsgiver må vurdere om mindre inngripende…

Les mer