Permittering eller oppsigelse?

Permittering eller oppsigelse av arbeidsforholdet? Dette er et sentralt tema i arbeidsretten, fordi permittering brukes i økende grad i norsk arbeidsliv. Fordi permittering antas å medføre mindre ulempe for arbeidstaker enn oppsigelse, er også terskelen noe lavere for hva som utgjør en lovlig permittering. Det medfører imidlertid at noen arbeidsgivere gir arbeidstaker permittering, når vilkårene…

Les mer

Advokat ved permittering

Reglene for permittering Reglene for permittering er til dels vanskelig tilgjengelig. Det finnes ingen «permitteringslov» eller lignende, reglene er i all hovedsak ulovfestede. Advokat ved permittering kan bidra til å ha en klarhet i reglene enten i forkant (som er å foretrekke for arbeidsgiver) eller i etterkant av en permittering. De ulovfestede reglene har sitt…

Les mer