Annet arbeid ved nedbemanning

Nedbemanning av arbeidstaker Den sentrale regelen som gjelder nedbemanning er arbeidsmiljøloven § 15-7. Den oppstiller det generelle saklighetskravet som gjelder ved oppsigelse, herunder at en oppsigelse må ha «saklig grunn» for å være lovlig. Ved anvendelse av saklighetskriteriet kan domstolene prøve om oppsigelsen bygger på et riktig og tilstrekkelig faktisk grunnlag, om den begrunnelse som ligger…

Les mer