Regler om midlertidig ansatte

Lovens hovedregel finner vi i arbeidsmiljøloven § 14-9. Hovedregelen er at arbeidstaker skal ansettes fast. Likevel – blant annet grunnet en lovendring, er det en økning i andelen midlertidig ansatte. Hvilke regler gjelder?

Les mer