Ukas tips – rettsmekling

Hva er rettsmekling? Rettsmekling er en ordning ved domstolene som er ment for å være et alternativ til den tradisjonelle rettssaken, eller sagt på en annen måte en siste mulighet til å løse en sak med et forlik. Rettsmekling er frivillig og forutsetter at partene samtykker. Ingen sak er lik, men i de fleste tilfeller…

Les mer