Ferie – hvilke regler gjelder?

10 punkter til hjelpe og veiledning ved ferie 1. De sentrale reglene om ferie finner du i ferieloven 2. Etter ferieloven har alle arbeidstakere krav på minst 25 virkedager ferie hvert år. Lørdag medregnes som virkedag. 3. Arbeidstakere som fyller 60 år i løpet av ferieåret har krav på en ekstra ferieuke uke. Arbeidstaker bestemmer selv når han…

Les mer