Drøftelsesmøte og forhandlingsmøte

Hva er forskjellen på drøftelsesmøte og forhandlingsmøte? Drøftelsesmøte avholdes før beslutning om oppsigelse er tatt. Det følger av arbeidsmiljøloven § 15-1 at arbeidsgiver som vurderer oppsigelse eller avskjed skal innkalle arbeidstaker til drøftelsesmøte.   Forhandlingsmøte avholdes i de tilfeller der arbeidstaker krever det etter at arbeidstaker har mottatt en oppsigelse eller avskjed. Beslutningen er med andre…

Les mer