Oppsagt som sykemeldt

Oppsagt som sykemeldt – ulovlig? Det er ikke så enkelt at spørsmålet kan besvares med enten ja eller nei. Det er i noen tilfeller ulovlig å gi en oppsigelse til en arbeidstaker som er sykemeldt, i andre tilfeller ikke. Det sentrale – og det som ofte blir kjernen i de saker som ender med konflikt…

Les mer