Sykdom og oppsigelse

Sykdom og oppsigelse

Arbeidsmiljøloven § 15-8 inneholder en særskilt oppsigelsesregel som gir arbeidstakere som er sykmeldt et sterkere vern mot oppsigelse.

Sykdom og oppsigelse – arbeidsmiljøloven § 15-8?

Det er naturligvis flere regler som omfatter sykdom og oppsigelse, men den mest praktiske er arbeidsmiljøloven § 15-8. Den lyder som følger:

«Arbeidstaker som helt eller delvis er borte fra arbeidet på grunn av ulykke eller sykdom kan ikke av denne grunn sies opp de første 12 månedene etter at arbeidsuførheten inntrådte.

Oppsigelse som finner sted innenfor det tidsrom arbeidstaker er vernet mot oppsigelse etter denne paragraf, skal anses å ha sin grunn i sykefraværet dersom ikke noe annet gjøres overveiende sannsynlig.  

Arbeidstaker som påberoper seg oppsigelsesvern etter denne paragraf, må ved legeattest eller på annen måte innen rimelig tid gi varsel om grunnen til fraværet. Om arbeidsgiver krever det, må det samlede sykefravær godtgjøres ved legeattest.»

Sykdom og oppsigelse – ulovlig å si opp?

Det er ikke riktig at det er ulovlig for arbeidsgiver å si opp en arbeidstaker som er sykmeldt og inne i sykemeldingsperioden på 12 måneder. Det som er ulovlig i den forstand at det vil medføre et brudd på arbeidsmiljøloven § 15-8 er om det gis en oppsigelse som er begrunnet i sykefraværet. Det vil isåfall kunne medføre en betydelig erstatningsplikt for arbeidsgiver. I disse sakene vil oppsigelser ramme særlig hardt og da er det også normalt slik at erstatningen settes høyt i de tilfeller arbeidsgiver trår feil.

Sykdom og oppsigelse – bevisbyrden på arbeidsgiver

Ingen arbeidsgiver (kanskje noen unntak) vil skrive på oppsigelsesbrevet eller opplyse at oppsigelsen inngis grunnet sykefraværet. Det mest praktiske er at oppsigelsen begrunnes enten med nedbemanning eller at den hevdes å være inngitt grunnet arbeidstakers arbeidsprestasjon uavhengig av sykefraværet. Det er naturligvis ikke avgjørende hva arbeidsgiver oppgir som årsak. Det skal foretas en konkret vurdering. Arbeidsgiver har bevisbyrden. Det vil si at arbeidsgiver må bevise at sykefraværet ikke var motiverende for den beslutning som ble tatt.

Sykdom og oppsigelse – juridisk bistand?

Om du bør engasjere juridisk bistand, avhenger av saken din. Dersom det er gode holdepunkter for å anta at sykefraværet har vært helt eller delvis motiverende for en beslutning om oppsigelse, vil du kunne ha god nytte av juridisk bistand. Det er da viktig å huske på at mange av disse sakene hvor arbeidstaker engasjerer advokat løses utenfor rettssystemet.

Gratis førstevurdering fra advokat

Om du i første omgang ønsker en uforpliktende og gratis vurdering av om du har en sak å gå videre med, så må du gjerne sende inn en henvendelse i kontaktskjemaet under.