Sluttavtale mulig i min sak?

Sluttavtale mulig i min sak?

Det er to spørsmål som går igjen i våre henvendelser fra arbeidstakere. Er det mulig å få til en sluttavtale i min sak? Og hva bør jeg få som vilkår i en sluttavtale?

Dette er to spørsmål som ikke har et «fasitsvar» advokaten din kan gi deg i første fase. Sluttavtale er ikke noe du har krav på, men noe arbeidsgiver og arbeidstaker forhandler seg frem til. Den primære motivasjonen for begge parter er å få en «spikret» løsning på saken slik at man unngår videre konflikt og uklarheter. Sluttavtale er langt mer utbredt og praktisk i arbeidslivet enn mange tror og det er på ingen måte forbeholdt lederstillinger.

Når det gjelder hva bør jeg få som vilkår, så vil det alltid bero på forhandlinger. Det kan ikke utledes av noe lov eller forskrift hvilken størrelse det skal være på en sluttavtale.

Det vi kan gi er noen momenter som ofte vil være av betydning for begge spørsmål – om det er mulig å få til en sluttavtale og hvilke vilkår som er aktuelle.

5 sentrale punkter

Her kommer en 5-punktsliste:

1. Svakheter ved oppsigelsesgrunnlaget. Jo mer usikker arbeidsgiver er på om oppsigelsen vil stå seg juridisk, jo lettere er det å få til en sluttavtale.

2. Svakheter i saksbehandlingen. At arbeidsmiljølovens saksbehandlingsregler ikke er fulgt, vil kunne få konsekvenser for arbeidsgiver som de kan avverge ved å inngå en sluttavtale

3. Alder, fartstid i bedriften, kompetanse. Dette er nok særlig av betydning for størrelsen på en sluttavtale.

4. Juridisk bistand. Det er ikke til å komme bort i fra at man på generelt grunnlag vil stille sterkere ved å være representert ved advokat, både fordi det i seg selv sier noe om at man vurderer å ta saken videre med rettslige skritt, men også fordi man får bistand til forhandlingene.

5. Risikovillighet. En arbeidstaker som er villig til å stå lengre i en sak og som også er villig til å ta saken inn til retten om nødvendig, vil ha større mulighet til å oppnå en høy sluttavtale.

Gratis førstevurdering

Ta gjerne kontakt med oss for gratis førstevurdering i din sak.