Prøvetid – fritt frem?

Prøvetid er noe mange kjenner til, men som det hersker mange ulike meninger om betydningen av. En oppfatning flere har er at oppsigelse i prøvetid er nærmest fritt frem for arbeidsgiver. Er det virkelig slik? Nei, på ingen måte.

Her er 5 punkter som er viktig å være klar over hva gjelder oppsigelse i prøvetid:

1. Arbeidsgiver plikter å gi god nok opplæring og oppfølging. Mangler dette, vil ikke en oppsigelse grunnet manglende tilpasning eller lignende føre frem. Da er det arbeidsgiver som er å bebreide.

2. Terskelen er lavere for oppsigelse under prøvetid, men det blir fortsatt en prøving av grunnlaget for oppsigelsen og det finnes mange eksempler i rettspraksis på at en oppsigelse i prøvetid er kjent ugyldig og har blitt gjenstand for erstatningskrav.

3. Arbeidsgiver plikter å følge korrekt saksbehandling og må for eksempel gjennomføre drøftelsesmøte på samme måte.

4. Arbeidstaker har ikke rett til å stå i stilling dersom det blir tvist i etterkant av oppsigelse under prøvetid, jf. arbeidsmiljøloven § 15-11. Arbeidstaker kan imidlertid kreve dette gjennom søksmål og krav til retten om å stå i stilling til saken er avklart.

5. Erstatningsbeløpene som tilkjennes er normalt lavere ved oppsigelser under prøvetid, men det skal gjøres en konkret vurdering hvor blant annet utsiktene for nytt arbeid vil stå sentralt.