Protokoll fra drøftelsesmøte

Protokoll fra drøftelsesmøte

I arbeidsmiljøloven § 15-1 oppstilles en regel om at arbeidsgivere som vurderer avslutning av en arbeidstakers arbeidsforhold, må avholde et drøftelsesmøte før beslutning tas. Etter dette møtet skal det skrives en protokoll. Denne må partene bli enige om! Her er det ikke alltid harmoni som i bildet over...

Protokollen – er den viktig?

Ukas tips er egentlig følgende – svaret på spørsmålet over er ja. Vi ser ofte at det tas veldig lett på protokollen. Det er uheldig enten du representerer arbeidsgiver eller arbeidstaker. Dersom en oppsigelse eller avskjed skulle ende med konflikt og til slutt en rettssak, så vil protokollen fra drøftelsesmøte være et sentralt dokument. Det viser hvilke vurderinger som ble gjort og på hvilket grunnlag de ble foretatt, hva partene fokuserer på og hvordan det argumenteres. Protokollen skal være signert av begge parter, noe som betyr at begge parter innestår for innholdet. Det er da vanskelig i ettertid å hevde at noe som står der ikke stemmer overens med virkeligheten.

Hvordan lages protokollen?

Som oftest er det arbeidsgiver som skriver utkast til protokoll. Denne sendes så over til arbeidstaker for innspill. Noen kan oppleve det som ubehagelig å skulle rette på masse og komme med en rekke innspill og signerer heller bare protokollen. Det er isåfall egen risiko og kan meget vel slå tilbake på deg senere i saken.

Hva skjer om man ikke blir enige om protokollen?

Dette er ikke upraktisk. Partene kan ha ulik oppfatning av hva som fremgikk av møtet. Derfor er det viktig å dele opp protokollen slik at arbeidsgivers redegjørelse og arbeidstakers redegjørelse står hver for seg. Slik kan man få frem de punktene det er uenighet om, men samtidig få laget en protokoll begge parter kan vedkjenne seg.

Advokat til å utarbeide protokoll

Det kan være fornuftig å ha en advokat til å utarbeide protokollen eller komme med innspill. Men dette kan være en noe vanskelig øvelse for advokaten om han eller hun ikke var med på drøftelsesmøte. Protokollen er en av grunnene til at vi råder partene i en arbeidssak til å vurdere advokatbistand på drøftelsesmøte.