Protokoll fra drøftelsesmøte

Et drøftelsesmøte skal være et møte som avholdes mellom arbeidsgiver og arbeidstaker i de tilfeller der arbeidsgiver vurderer oppsigelse, men før beslutning er tatt. I etterkant blir det skrevet en protokoll.

5 gode grunner

Er protokollen viktig? Har det egentlig noe å si hva som står der? Dette er spørsmål vi blir møtt med innimellom fra klienter. Svaret er ja. Her kommer 5 grunner til hvorfor protokollen er viktig:

1. Protokollen dokumenterer at det er avholdt drøftelsesmøte, når det ble avholdt, hvem som var tilstede og hvor lenge møte varte

2. Arbeidsgiver får dokumentert om oppsigelsen gjelder virksomhetens forhold, arbeidsgivers forhold eller arbeidstakers forhold – eventuelt en kombinasjon, og begrunnelsen for sine vurderinger i korte trekk

3. Arbeidstaker får dokumentert hvilke innspill og innvendinger som ble gitt til arbeidsgiver før beslutningen ble tatt

4. Dersom saken skulle havne i retten, vil protokollen utgjøre et av sakens dokumenter. Begge parter skal signere protokollen og det legges i utgangspunktet til grunn at det som står der er akseptert som korrekt fra begge parter

5. Protokollen kan dokumentere eventuelle forlikstilbud, for eksempel tilbud om sluttavtale. Dette kan få betydning i en eventuell rettslig behandling av saken, da det kan være relevant om den ene part har fremsatt et rimelig forlikstilbud i saken eller ikke.