Personvern

Behandling av personopplysninger på advokatveiledningvedoppsigelse.no ved Austin Lyngmyr & Co Advokatfirma AS.

advokatveiledningvedoppsigelse.no drives av Austin Lyngmyr & Co Advokatfirma AS. Når du som privat klient, eller som kontaktperson hos en selskaps klient er i kontakt med oss behandler vi dine personopplysninger.

På denne siden informerer vi om hvilke personopplysninger vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn, og hvilke rettigheter du har knyttet til vår behandling av dine personopplysninger.

Behandlingsansvarlig for personopplysninger

Daglig leder og managing partner Thor Gunnar Austin er selskapets behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler.

Austin Lyngmyr & Co Advokatfirma AS' kontaktinformasjon er som følger:

Adresse: Arbins gate 4, 0253 Oslo

E-post: post@aladvokat.no

Telefon: 24022020

Organisasjonsnr.: 812889192

Dersom du har spørsmål knyttet til hvordan vi behandler dine personopplysninger, ta gjerne kontakt med oss.

Derfor samler vi inn personopplysninger, og slik informasjonen samles inn

Vi samler inn og bruker personopplysninger til flere ulike formål, avhengig av hvem du er og hvordan vi har kommet i kontakt med deg.

Vi samler inn følgende personopplysninger til følgende formål:

 1. Ved etablering av klientforhold og administrasjon av klientforholdet.Det behandles i denne forbindelse din kontaktinformasjon, dokumentasjon av identitet, betalingsopplysninger med mer. Behandlingen skjer på grunnlag av GDPR artikkel 6 (1) bokstav b (behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i) for privatklienter, og GDPR artikkel 6 (1) bokstav f (behandlingen er nødvendig for formål knyttet til berettiget interesse) for kontaktpersoner for selskapsklienter og annet som behandles i tilknytning til selskapsklienter. I tillegg er Austin Lyngmyr & Co Advokatfirma AS pålagt rettslige forpliktelser i forbindelse med etablering av klientforhold som hvitvaskingsloven § 4 (2) nr. 3, jf. §§ 17 og 18, og behandler da etter GDPR artikkel 6 (1) c (behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse).
 2. I forbindelse med sakshåndtering.Det behandles i denne forbindelse personopplysninger som er nødvendige i relasjon til den aktuelle saken. Behandlingen skjer på grunnlag av GDPR artikkel 6 (1) bokstav b (behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i) for privatklienter, og GDPR artikkel 6 (1) bokstav f (behandlingen er nødvendig for formål knyttet til berettiget interesse) for kontaktpersoner for selskapsklienter og annet som behandles i tilknytning til selskapsklienter.
 3. Informasjon om motparter og andre tredjeparter.Det behandles i denne forbindelse personopplysninger som er nødvendige i relasjon til den aktuelle saken. Behandlingen skjer på grunnlag av GDPR artikkel 6 (1) bokstav f (behandlingen er nødvendig for formål knyttet til berettiget interesse). Vi har vurdert det slik at behandlingen er nødvendig for å løse innkomne saker mest mulig effektivt i samsvar med kommersielle hensyn og god advokatskikk. Ved behandling av særlige kategorier av opplysninger har behandlingen rettslig grunnlag i GDPR artikkel 9 (2) bokstav f (fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav).
 4. Ved straffedommer og lovovertredelser.Det behandles i denne forbindelse personopplysninger som er nødvendige i relasjon til den aktuelle saken. Behandlingen skjer på grunnlag av GDPR artikkel 9 (2) bokstav f (fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav), samt en systembetraktning av straffeprosessloven og reglene for god advokatskikk punkt 2.3.
 5. Ved lagring og/eller oppbevaring av saksdokumenter.Det behandles i denne forbindelse personopplysninger som er nødvendige i relasjon til den aktuelle saken. Behandlingen skjer på grunnlag av rettslige forpliktelse til arkivering av pågående og avsluttede saker.
 6. Fakturering.Det behandles i denne forbindelse kontaktinformasjon og betalingsinformasjon. Behandlingen skjer på grunnlag av GDPR artikkel 6 (1) bokstav b (behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i) for privatklienter, og GDPR artikkel 6 (1) bokstav f (behandlingen er nødvendig for formål knyttet til berettiget interesse) for kontaktpersoner for selskapsklienter.
 7. Utsendelse av informasjon om vår virksomhet.I denne sammenheng behandles navn og e-postadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av samtykke fra den som mottar markedsføringen etter markedsføringsloven § 15 som regel privatklient eller kontaktperson hos en virksomhetsklient.
 8. Informasjon om potensielle klienter.I denne forbindelse behandles kontaktinformasjon. Behandlingen skjer på grunnlag av GDPR artikkel 6 (1) bokstav f (behandlingen er nødvendig for formål knyttet til berettiget interesse). Vi har vurdert det slik at behandlingen er nødvendig for å ivareta kommersielle hensyn ved vår virksomhet.
 9. Kunnskapsforvaltning (f.eks. gjenbruk av dokumenter i senere saker).Personopplysninger som behandles i denne sammenheng er personopplysninger som er nødvendige i relasjon til den aktuelle saken. Behandlingen skjer på grunnlag av GDPR artikkel 6 (1) bokstav f (behandlingen er nødvendig for formål knyttet til berettiget interesse). Vi har vurdert det slik at behandlingen er nødvendig for å interne læringsprosesser og for å arbeide mer effektivt.
 10. Rekruttering.I denne sammenheng behandles CV, søknad, attester, vitnemål, uttalelser fra referanser, interne vurderinger/intervjureferater, eventuelt personlighetstester og evnetester. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av en avtale med den som søker stilling hos oss, dvs. GDPR artikkel 6 (1) bokstav b. Dersom vi beholder søknadsdokumentasjon etter en rekrutteringsprosess er avsluttet skjer dette på grunnlag av samtykke fra den som søker stillingen, jf. GDPR artikkel 6 (1) bokstav a.
 11. Sikkerhet.I denne forbindelse behandles logger på servere, avdekking, oppklaring og oppfølgning av sikkerhetshendelser mv. Behandlingen skjer på grunnlag av GDPR artikkel 6 (1) bokstav f (behandlingen er nødvendig for formål knyttet til berettiget interesse). Vi har vurdert det slik at denne behandlingen er nødvendig for å ivareta informasjonssikkerhet og hindre uautorisert utlevering av personopplysninger.

Utlevering av personopplysninger til en tredjepart

Vi leverer ikke, eller overfører dine personopplysninger til andre uten at det foreligger et pålegg eller lovlig grunnlag for en slik utlevering. Eksempler kan være rettslige forpliktelser som pålegger oss å gi ut slik informasjon til domstoler, offentlige organer eller motparter.

Vi i Austin Lyngmyr & Co Advokatfirma AS bruker videre databehandlere til å behandle dine personopplysninger på våre vegne. I disse tilfellene har vi inngått avtaler for å ivareta din informasjonssikkerhet i alle ledd.

Per i dag benytter vi oss av disse databehandlerne:

 • Advisor AS drift av Advisor, behandlingsverktøy for it og sakssystem.
 • Smart Solution AS er leverandør av IT-driftstjenester.
 • bMarketing AS leverandør og drift av nettsider.
 • Adma AS, Regnskap
 • Revisjonsselskapet Jøntvedt AS, revisor revisjon av regnskap
 • Infoeasy AS leverandør og drift av regnskap It

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

Lagringstid for personopplysninger

Vi lagrer personopplysningene dine så lenge det er et formål med å beholde dem.

Dette betyr blant annet at om du sletter ditt samtykke til at vi kan behandle dine personopplysninger, må disse slettes.

Når du har inngått en avtale med oss, bevarer vi dine personopplysninger frem til avtalen er oppfylt, og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt. Dersom vi behandler personopplysninger for å oppfylle en rettslig forpliktelse fra myndighetene, slettes disse når lovgrunnlaget bestemmer det. Her gjelder blant annet bokførings- og regnskapsregler.

Lagringstid for personopplysninger ved ulike formål:

 

Formål Lagringstid
Klientadministrasjon Opptil 10 år etter avslutning av siste sak
Lagring/oppbevaring av saksdokumenter Opptil 10 år etter avslutning av siste sak
Faktureringsinformasjon Opptil 5 år etter utløpet av det regnskapsår fakturering ble foretatt
Informasjon om potensielle klienter Opptil 5 måneder
Kunnskapsforvaltning (i f.eks. senere saker). Opptil 10 år
Rekruttering Opptil 3 måneder etter utløpt søknadsfrist. Ved samtykke fra søkeren lagrer vi CV, søknad, attester og vitnemål i opptil 2 år for bruk i nye, relevante stillingsutlysninger.
Sikkerhetslogger Opptil 1 år
Sikkerhetskopier (backup) Opptil 3 år

 

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, og på visse vilkår rette innsigelse mot behandlingen. Du kan lese mer om dine rettighetene på Datatilsynets nettsider.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Dersom du ønsker å kreve retting, sletting eller innsyn eller ta i bruk andre av dine rettigheter må du kontakte oss per telefon eller e-post. Vi svarer så raskt som overhodet mulig, men senest innen 30 dager. Vi vil måtte be deg om å bekrefte identiteten din eller oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette må vi gjøre for å være helt sikre på at det er deg vi gir ut informasjon til - og ingen som utgir seg for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke til at vi kan behandle dine personopplysninger. Det aller enkleste er å trykke på avmeldingslenken i hvert nyhetsbrev om du ikke ønsker å motta disse lenger. Du kan også kontakte oss per telefon eller e-post.

Klager på behandling av personopplysninger

Dersom du mener at behandlingen av dine personopplysninger hos oss ikke stemmer overens med det som står beskrevet på denne siden - eller om du mener at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen kan du klage til Datatilsynet.

Deres kontaktinformasjon finner du på Datatilsynets nettsider.

Endringer i våre tjenester eller regelverk rundt personopplysninger

Dersom det skulle skje en endring i våre tjenester eller endringer i regelverket rundt behandling av personopplysninger - kan dette føre til forandring i informasjonen som står skrevet på denne siden.

Dersom du har gitt oss dine kontaktopplysninger vil vi informere deg om disse forandringene, og vi sørger for at oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på våre nettsider.

Cookies på advokatveiledningvedoppsigelse.no

Hva er informasjonskapsler ("cookies") og lokal lagring av data?
Når du besøker nettsidene våre lagres det ulike typer data lokalt på din enhet via nettleseren din. Dataene kan for eksempel inneholde brukerinnstillinger, informasjon om hvordan du har surfet på våre nettsider, hvilken nettleser du bruker, hvilke annonser du har blitt vist. Slike "lokalt lagrede data" kan brukes til å tilpasse innhold og funksjoner på tjenestene til deg, og dermed bidra til å gjøre ditt besøk bedre tilrettelagt og mer meningsfullt for deg. Informasjonskapsler inneholder ikke direkte identifiserbare data om deg (slik som navn, adresse, telefonnummer og liknende), men informasjon om nettleseren din og aktivitet som har funnet sted gjennom denne.

Hva bruker vi informasjonskapsler og lokalt lagret data til?

Vi bruker lokal lagring av data for å:

 • Levere og tilpasse tjenestene våre til enheten og nettleseren du bruker
 • Gi deg relevant og tilpasset innhold
 • Måle og analysere trafikken på nettsidene

Både advokatveiledningvedoppsigelse.no og våre underleverandører (for eksempel bMarketing AS som leverandører av denne nettsiden) lagrer data lokalt på din enhet. Eventuelle underleverandører er da underlagt databehandleravtaler og får ikke bruke dataene til annet enn å levere tjenesten vi har bestilt av dem.