Permittering eller oppsigelse?

Permittering eller oppsigelse av arbeidsforholdet?

Dette er et sentralt tema i arbeidsretten, fordi permittering brukes i økende grad i norsk arbeidsliv. Fordi permittering antas å medføre mindre ulempe for arbeidstaker enn oppsigelse, er også terskelen noe lavere for hva som utgjør en lovlig permittering. Det medfører imidlertid at noen arbeidsgivere gir arbeidstaker permittering, når vilkårene egentlig ikke er oppfylt, slik at det i realiteten foreligger en oppsigelse. En arbeidstaker kan da ha krav på erstatning.

Vilkår for permittering

De sentrale vilkårene for permittering er følgende:

  • Saklig grunn for å foreta permittering
  • Forhold av forbigående art

Ofte vil kjernen i tvistene her knytte seg til om det er forhold av forbigående art som ligger bak beslutningen om permittering eller om det i realiteten er forhold av varig karakter. Hvis sistnevnte, foreligger det i realiteten en oppsigelse.

Blitt permittert, men mistenker at det i realiteten er en oppsigelse?

Hva gjør du da? For det første så har du krav på å få en begrunnelse for permisjonen fra arbeidsgiver. Denne kan du be om å få skriftlig. Begrunnelsen skal også omfatte utvelgelsen, det vil si hvilke arbeidstakere som er valgt ut til å bli permittert. Saklighetskravet gjelder også her. Dersom du er av den oppfatning at begrunnelsen ikke er reell eller det er svakheter ved denne, så bør du vurdere å forfølge saken videre.

Gratis førstevurdering fra advokat

Du kan sende inn dokumenter til oss, for å få en gratis og uforpliktende førstevurdering. Da vil du bli kontaktet av advokat eller advokatfullmektig som i det daglige jobber med arbeidsrett. Førstevurderingen er ment som et tilbud for å avdekke om du har en sak å gå videre med eller ikke. Vi behandler naturligvis alle henvendelser i samsvar med streng, lovpålagt, taushetsplikt. Ta gjerne kontakt i kontaktskjema under.