Oppsagt som sykemeldt

Oppsagt som sykemeldt

Dersom arbeidstaker er sykemeldt, har arbeidstaker et særskilt oppsigelsesvern. Det følger av arbeidsmiljøloven § 15-8.

Oppsagt som sykemeldt – ulovlig?

Det er ikke så enkelt at spørsmålet kan besvares med enten ja eller nei. Det er i noen tilfeller ulovlig å gi en oppsigelse til en arbeidstaker som er sykemeldt, i andre tilfeller ikke. Det sentrale – og det som ofte blir kjernen i de saker som ender med konflikt – er hva som er den reelle årsaken til at det blir gitt en oppsigelse. Dersom oppsigelsen reelt sett har sin årsak i sykemeldingen helt eller delvis, er den trolig ulovlig og medfører erstatningsplikt og ugyldighet. Dersom oppsigelsen ikke har noen sammenheng med sykemeldingen, for eksempel en nedbemanning der arbeidstaker uansett har lavest ansiennitet, så er oppsigelsen trolig lovlig.

Oppsagt som sykemeldt – bevisregler

Et sentralt punkt i arbeidsmiljøloven § 15-8 er regelen som oppstilles om såkalt «bevisbyrde». Det betyr hvilken part som må sannsynliggjøre eller bevise et faktum. Arbeidsgiver har bevisbyrden for at oppsigelser gitt arbeidstaker som er sykemeldt ikke har noen sammenheng med sykemeldingen. Det betyr i praksis at dersom det er 50-50 hvilket faktum som er riktig, så skal domstolene legge til grunn at oppsigelsen er begrunnet i sykemeldingen.

Oppsagt som sykemeldt – hva gjør jeg?

Dersom du er oppsagt som sykemeldt, bør du ta kontakt med advokat eller fagforening. Det er viktig å få juridisk rådgivning på et tidlig tidspunkt. Det løper flere særskilte frister i arbeidsmiljøloven. Arbeidstaker har for eksempel 14 dager på seg fra oppsigelse er gitt til å kreve et såkalt forhandlingsmøte med arbeidsgiver. Dette må kreves skriftlig. På et forhandlingsmøte partene møtes for å drøfte saken og eventuelle utenrettslige løsninger.

Oppsagt som sykemeldt – gratis førstevurdering

Dersom du er en arbeidstaker som er oppsagt under sykemelding eller frykter at du skal bli det, eller du representerer arbeidsgiver og vurderer å inngi en oppsigelse av en ansatt under sykemelding, er du velkommen til å sende inn en henvendelse i kontaktskjemaet under. Du vil isåfall få en gratis og uforpliktende førstevurdering av din sak. Vi behandler alle henvendelser i tråd med streng taushetsplikt og vi lover at du får svar innen rimelig kort tid.