Nedbemanning og sluttpakke

Nedbemanning og sluttpakke

Nedbemanning er dessverre høyaktuelt om dagen. Vi har mange saker på dette, både på arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden. Mange saker løses med en sluttpakke.

Nedbemanning – strenge krav til fremgangsmåten

En bedrift som har besluttet nedbemanning, må følge strenge krav til fremgangsmåten. Dette gjelder blant annet for drøftelser og vurderinger knyttet til annet passende arbeid. Ikke sjelden trår arbeidsgiver feil. Mulige konsekvenser for arbeidsgiver kan være at arbeidstaker har krav på gjeninntreden i stilling og/eller erstatning, eller at arbeidsgiver må inngå en sluttpakke for å få til en minnelig løsning med arbeidstaker.

Nedbemanning – gjeninntreden i stilling

Du kan ha krav på gjeninntreden i stilling selv om arbeidsgiver har besluttet nedbemanning. Det vil bero på om det foreligger saklig grunn for oppsigelse som følge av nedbemanning. Arbeidsgiver må kunne dokumentere bakgrunnen for sin beslutning om nedbemanning. Videre må også selve utvelgelsen være saklig. Dersom valget bærer preg av vilkårlighet eller urimelighet, kan du ha krav på gjeninntreden i stilling, også i de tilfeller hvor det foreligger gode grunner for selve nedbemanningen.

Nedbemanning – erstatning

Dersom det foreligger en usaklig oppsigelse, kan du ha krav på erstatning. Erstatningen kan dekke både økonomisk og ikke-økonomisk tap. Dette beror på de konkrete omstendigheter i hver enkelt sak. Ved nedbemanning, som ellers, kan arbeidstaker kreve gjeninntreden i stilling og erstatning eller bare erstatning dersom det ikke er ønskelig å fortsette arbeidsforholdet. Arbeidstaker har som hovedregel rett til å stå i stillingen frem til saken er avklart.

Nedbemanning – sluttpakke

Nedbemanning og sluttpakke er ofte en god kombinasjon. Sluttpakke blir ofte løsningen i saker om nedbemanning der arbeidsgiver ikke har fulgt kravene til fremgangsmåte ved nedbemanning. Det er også innimellom arbeidsgivere som innleder nedbemanningsprosessen med å tilby sluttpakker. Sluttpakker er alltid et forhandlingsspørsmål og aldri noe arbeidstaker har krav på.

Nedbemanning – kontakte advokat

Advokatene tilknyttet advokatveiledningvedoppsigelse.no jobber jevnlig med saker knyttet til nedbemanning. Vi bistår i hovedsak arbeidstakere, men også noen arbeidsgivere. Vi bistår over hele landet. Send inn en beskrivelse i kontaktskjemaet under, og du vil få en rask og kostnadsfri tilbakemelding på saken din. Nedbemanning fører ofte til konflikt, det kan derfor være hensiktsmessig også å ta kontakt med advokat på et tidlig stadium.