Mulig med sluttpakke i min sak?

Mulig med sluttpakke i min sak?

Sluttpakker er mye omtalt i media, men da ofte forbeholdt store bedrifter eller næringslivsledere. Faktum er imidlertid at sluttpakke er veldig utbredt i arbeidslivet, også i mindre bedrifter.

Mulig med sluttpakke i min sak?

Det kjedelige svaret er at det avhenger av en konkret vurdering av saken. Det som imidlertid på generelt grunnlag er viktig å fremheve, er at det er veldig utbredt i norsk arbeidsliv at oppsigelsestvister løses med en form for sluttpakke som gir gunstigere vilkår enn ordinær oppsigelse. Det gjelder både sluttpakker som tilbys i forkant av oppsigelse, sluttpakke som forhandles frem på drøftelsesmøte eller sluttpakke i etterkant av inngitt oppsigelse som minnelig løsning på saken.

Hvorfor er det utbredt med sluttpakker?

Det er selvfølgelig flere faktorer som spiller inn. En sentral årsak er at arbeidstakere har et veldig solid vern mot oppsigelse i arbeidsmiljøloven. Arbeidsgiver må følge strenge regler til saksbehandling, det må foreligge gode grunner som nødvendiggjør oppsigelse og det må være rette arbeidstaker som gis oppsigelse. Sluttpakke er en måte for arbeidsgiver å unngå at tvisten kommer på «spissen» juridisk sett, man inngår isteden en minnelig avtale. En del av oppsigelsesvernet er at arbeidstaker kan ha krav på en betydelig erstatning dersom en arbeidsgiver blir dømt for brudd på arbeidsmiljøloven § 15-7.

Hvordan går jeg frem?

Det er ikke noe fasitsvar på hva som er riktig fremgangsmåte. For noen er det nødvendig å få inn advokat i tidlig fase. For andre er det mer gunstig å forsøke med en dialog på egenhånd først. De færreste arbeidsgivere deler ut sluttpakke kun for å være «snill», så det er viktig å være forberedt på å forhandle og argumentere for sitt syn. Det er særlig eventuelle svakheter i oppsigelsesgrunnlaget til arbeidsgiver som det vil være viktig å peke på.

Gratis førstevurdering fra advokat

Om du skulle ønske en gratis førstevurdering av din sak om om det er mulig med sluttpakke, så ta kontakt under.