Sluttpakke

Forhandlinger om sluttpakke

Forhandlinger om sluttpakke

I hvilke saker er forhandlinger om sluttpakke aktuelt? En typisk fremgangsmåte fra arbeidsgiver er at det orienteres om en kommende nedbemanningsprosess eller

Hva bør en sluttpakke inneholde?

Hva bør en sluttpakke inneholde?

Hva bør en sluttpakke inneholde? En sluttpakke vil normalt inneholde en regulering av oppsigelsestiden. Arbeidstaker har naturligvis krav på lønn i oppsigelsestid. Men