Rettssak

Rettsmekling i arbeidssak

Rettsmekling i arbeidssak

Rettsmeklingsinstituttet Rettsmekling har et klart formål. Det er å få partene til å løse sin konflikt utenrettslig. Det vil kunne gi en

Arbeidssak i retten

Arbeidssak i retten

Rettens innledning En rettssak vil normalt innledes ved at dommeren kommer inn i rettsssalen, aktørene reiser seg og setter seg ned, og