Oppsigelse

Regler om midlertidig ansatte

Regler om midlertidig ansatte

Arbeidsmiljøloven § 14-9 Det er bestemmelsens første ledd som er den mest sentrale for vårt tema. Den lyder som følger: (1) Arbeidstaker

Usaklig oppsigelse

Usaklig oppsigelse

Usaklig oppsigelse, amlt § 15-7 Arbeidsmiljøloven § 15-7 er den sentrale bestemmelsen ved oppsigelse. Her oppstilles det såkalte saklighetskravet. Bestemmelsen lyder som

Arbeidsmiljøloven – oppsigelse

Arbeidsmiljøloven – oppsigelse

Arbeidsmiljøloven § 15-7 om oppsigelse Lovbestemmelsen oppstiller det såkalte «saklighetskravet» som gjelder i norsk arbeidsrett. Saklighetskravet er en rettslig standard, og standardens

Oppsigelse i prøvetid

Oppsigelse i prøvetid

Hvilke regler gjelder for oppsigelse i prøvetid? Blir arbeidstaker som skriftlig er ansatt på en bestemt prøvetid, sagt opp, må oppsigelsen være

Oppsigelse etter arbeidsmiljøloven

Oppsigelse etter arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljøloven § 15-7 – oppsigelse En oppsigelse må altså være «saklig begrunnet» for å være lovlig i henhold til arbeidsmiljøloven § 15-7.

Oppsigelse grunnet arbeidstakers forhold

Oppsigelse grunnet arbeidstakers forhold

Vurdering av oppsigelse grunnet arbeidstakers forhold Ikke ethvert brudd på arbeidsavtalen eller arbeidstakers plikter kan gi grunnlag for oppsigelse. Terskelen for å

Lovlig oppsigelse?

Lovlig oppsigelse?

Prosessen ved oppsigelse Det følger av arbeidsmiljøloven § 15-1 at arbeidsgiver plikter å avholde et drøftelsesmøte i forkant av oppsigelsen. Dersom dette