Oppsigelse under sykemelding

Sykdom og oppsigelse

Sykdom og oppsigelse

Sykdom og oppsigelse – arbeidsmiljøloven § 15-8? Det er naturligvis flere regler som omfatter sykdom og oppsigelse, men den mest praktiske er

Oppsagt som sykemeldt

Oppsagt som sykemeldt

Oppsagt som sykemeldt – ulovlig? Det er ikke så enkelt at spørsmålet kan besvares med enten ja eller nei. Det er i

Oppsigelse under sykemelding

Oppsigelse under sykemelding

Arbeidsmiljøloven § 15-8 I arbeidmiljøloven § 15-8 har lovgiver oppstilt en bestemmelse som medfører at arbeidsgiver ikke kan inngi en oppsigelse til en arbeidstaker