Nedbemanning og permittering

Permittering eller oppsigelse?

Permittering eller oppsigelse?

Permittering eller oppsigelse av arbeidsforholdet? Dette er et sentralt tema i arbeidsretten, fordi permittering brukes i økende grad i norsk arbeidsliv. Fordi

Annet arbeid ved nedbemanning

Annet arbeid ved nedbemanning

Nedbemanning av arbeidstaker Den sentrale regelen som gjelder nedbemanning er arbeidsmiljøloven § 15-7. Den oppstiller det generelle saklighetskravet som gjelder ved oppsigelse,

Advokat ved permittering

Advokat ved permittering

Reglene for permittering Reglene for permittering er til dels vanskelig tilgjengelig. Det finnes ingen «permitteringslov» eller lignende, reglene er i all hovedsak

Nedbemanning og sluttpakke

Nedbemanning og sluttpakke

Nedbemanning – strenge krav til fremgangsmåten En bedrift som har besluttet nedbemanning, må følge strenge krav til fremgangsmåten. Dette gjelder blant annet