Konkurranseklausuler

Nye regler om konkurranseklausuler

Nye regler om konkurranseklausuler

Nye regler fra januar 2016 Med konkurranseklausul menes avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som begrenser arbeidstakers adgang til å tiltre stilling hos