Avskjed

Grovt pliktbrudd ved avskjed

Grovt pliktbrudd ved avskjed

Avskjed etter arbeidsmiljøloven § 15-14 «Arbeidsgiver kan avskjedige en arbeidstaker med påbud om øyeblikkelig fratreden dersom denne har gjort seg skyldig i

Avskjed – sparken på dagen

Avskjed – sparken på dagen

Arbeidsmiljøloven § 15-14 Bestemmelsen om avskjed står i arbeidsmiljøloven § 15-14. For at arbeidstaker må gå på dagen, er det særlig handlingens