Innkallingen til drøftelsesmøte

Her kommer tips til arbeidsgivere om selve innkallingen - hvordan bør denne se ut?

5 tips ved innkallingen til drøftelsesmøte

Når du jobber som advokat med arbeidsrett som spesialfelt så ser du mange ulike varianter av innkallelsen til drøftelsesmøte. Hvordan bør denne se ut? Her kommer 5 tips:

1. Det bør henvises til arbeidsmiljøloven § 15-1 slik at det ikke er tvil om at innkallelsen gjelder et drøftelsesmøte og at årsaken til at det kalles inn til drøftelsesmøte er at arbeidsgiver vurderer avslutning av arbeidsforholdet

2. Det må angis møtested, tidspunkt og hvem som stiller på møte fra arbeidsgivers side

3. Det bør opplyses om at arbeidstaker har rett til å stille med en rådgiver om ønskelig, men at for det tilfelle at arbeidstaker ønsker dette så skal arbeidsgiver varsles på forhånd

4. Det bør presiseres at avgjørelsen vil bli foretatt i etterkant og med bakgrunn i de opplysninger som fremkommer i drøftelsesmøte

5. Innkallelsen bør sendes/overgis arbeidstaker senest 7 dager før selve drøftelsesmøte

Bistand i drøftelsesmøte

Ta kontakt med oss om du vurderer advokatbistand i drøftelsesmøte. Den første henvendelsen til oss er gratis.