Hva bør en sluttpakke inneholde?

Hva bør en sluttpakke inneholde?

Et av hovedformålene med en sluttpakke er å få en avslutning uten risiko for etterfølgende diskusjoner og konflikt. Da er det viktig at man får regulert mest mulig i sluttavtalen. Her tar vi for oss noen av elementene som normalt vil inngå i en sluttpakke.

Hva bør en sluttpakke inneholde?

En sluttpakke vil normalt inneholde en regulering av oppsigelsestiden. Arbeidstaker har naturligvis krav på lønn i oppsigelsestid. Men hva med arbeidsplikten? Ikke sjelden er konfliktnivået slik at det ikke er ønskelig for verken arbeidstaker eller arbeidsgiver at arbeidstaker jobber i oppsigelsestiden. Det bør avklares i sluttpakken hvorvidt arbeidstaker skal arbeide i oppsigelsestiden eller ikke.

Det er også viktig å være klar over at arbeidsmiljøloven har regler om oppsigelsestid som i visse tilfeller går foran arbeidsavtalens regulering og gir arbeidstaker lengre oppsigelsestid.

En sluttpakke vil normalt inneholde en eller flere måneder utbetalt som et vederlag utover oppsigelsestiden. Det tas normalt utgangspunkt i månedslønner. Antallet månedslønner vil bero på de konkrete omstendigheter i saken. Det må reguleres i sluttpakken om vederlaget skal utbetales over flere måneder eller som et engangsbeløp

En sluttpakke bør regulere når feriepenger skal utbetales og hva som skal gjøres med eventuell ikke-avviklet ferie. Ferieloven har bestemmelser om dette, men det kan avtales avvikende løsninger.

En sluttpakke bør regulere hva som skjer med forsikrings- og pensjonsordninger i bedriften. Det er også vanlig at man har eiendeler som tilhører bedriften, for eksempel en pc og/eller en mobiltelefon. Noen arbeidstakere ønsker å beholde dette. Da må det avtales i sluttpakken, hvis ikke må det tilbakeleveres til bedriften.

Sluttpakke innebærer en avslutning av arbeidsforholdet. Da er det viktig å tenke fremover for arbeidstaker. Attest, referanse, jobbsøkerkurs er elementer som kan inntas i en sluttpakke.

I tillegg er det en del standardvilkår, som går på taushetsplikt, fraskrivelse av retten til å forfølge oppsigelsen rettslig og at alle forhold i arbeidsforholdet anses som endelig oppe- og avgjort.

Dersom du ønsker bistand i forbindelse med sluttpakke, send inn en beskrivelse av saken i kontaktfeltet under. Du vil raskt bli kontaktet og få en gratis og uforpliktende vurdering av din sak.