Forhandlinger om sluttpakke

Forhandlinger om sluttpakke

Sluttpakke er mye vanligere i norsk arbeidsliv enn de fleste tror. Det er ikke forbeholdt næringslivsledere og store firmaer. Vi bistår veldig ofte i saker som blant annet medfører forhandlinger om sluttpakke.

I hvilke saker er forhandlinger om sluttpakke aktuelt?

En typisk fremgangsmåte fra arbeidsgiver er at det orienteres om en kommende nedbemanningsprosess eller at en arbeidstaker vurderes oppsagt. Det blir så gitt et tilbud om en sluttpakke. Arbeidstaker får valget mellom å akseptere sluttpakken eller så vil det bli innkalt til drøftelsesmøte.

I et slikt tilfelle vil du som arbeidstaker føle et press på å akseptere sluttpakken. Det er imidlertid viktig å være klar over at de fleste arbeidsgivere er forberedt på at tilbudet ikke nødvendigvis blir akseptert. Da vil også de fleste være villige til å strekke seg noe lenger på et drøftelsesmøte eller et forhandlingsmøte etter oppsigelse.

Det er mange måter å få til en god sluttpakke på. Men vi føler vi med en viss tyngde kan hevde at det er vanskelig å stå alene i en slik kamp. De fleste har god nytte av advokatbistand. Det viktige da er at advokatene har kompetanse på arbeidsrett og forhandlinger.

Hvilken sluttpakke bør aksepteres?

Dette er vanskelig. Det vil nemlig variere veldig hvilke løsninger som er mulige å oppnå. Det vesentligste momentet her er hvor sterkt oppsigelsesgrunnlag som foreligger. Dersom dette er tynt, vil arbeidsgiver føle seg tvunget til å strekke seg lenger. Det er også ulik praksis i ulike bedrifter. Et fellestrekk som ofte går igjen er at hvor lenger ut i saken man kommer og hvor nærmere rettssak, jo bedre løsninger kan man ofte oppnå som arbeidstaker.

Gratis førstevurdering i sluttpakkesak

Vi får en del henvendelser fra arbeidstakere som er tilbudt en sluttpakke. Vi kan ikke ta avgjørelsen for deg, men vi gir gjerne en gratis førstevurdering. Dersom vi mener at du bør akseptere sluttpakken, så sier vi det. Dersom vi tror du kan ha nytte av forhandlinger om sluttpakke, presenterer vi vår førstevurdering av saken og vilkår for oppdrag. Du avgjør deretter om oppdrag ønskes etablert. Dette er gratis og uforpliktende. Alle henvendelser blir behandlet i tråd med streng, lovpålagt taushetsplikt.