Ferie – hvilke regler gjelder?

Ferie – hvilke regler gjelder?

Når det nærmer seg sommerferie, kan det være hensiktsmessig å ta et raskt overblikk. Hvilke regler gjelder? Hvor mye ferie har jeg egentlig krav på? Her kommer 10 punkter ment til hjelp og veiledning.

10 punkter til hjelpe og veiledning ved ferie

1. De sentrale reglene om ferie finner du i ferieloven

2. Etter ferieloven har alle arbeidstakere krav på minst 25 virkedager ferie hvert år. Lørdag medregnes som virkedag.

3. Arbeidstakere som fyller 60 år i løpet av ferieåret har krav på en ekstra ferieuke uke. Arbeidstaker bestemmer selv når han eller hun tar denne ekstraferien, men må varsle arbeidsgiver minst to uker i forveien.

4. Arbeidstaker har krav på å få avvikle tre uker sammenhengende ferie i løpet av hovedferieperioden 1. juni – 30. september hvis ønskelig.

5. Arbeidsgiver plikter å sørge for at arbeidstaker tar ferie, såfremt ikke feriepengene opptjent hos nåværende og/eller tidligere arbeidsgiver ikke dekker lønnsbortfallet under ferien. Ferien må tas ut i feriedager, ikke penger.

6. All lovbestemt ferie som ikke er avviklet i løpet av ferieåret skal overføres til påfølgende ferieår

7. Ved oppsigelse fra arbeidsgiver kan ikke arbeidsgiver legge ferien i oppsigelsestiden uten arbeidstakers samtykke bortsett fra i de tilfeller der arbeidstaker har en oppsigelsesfrist på tre måneder eller lenger.

8. Mange virksomheter har innført 5 ukers ferie. Retten til 5 ukers ferie kan følge av arbeidsavtalen, virksomhetens personalhåndbok, eller andre interne retningslinjer. Den følger altså ikke av ferielovens bestemmelser.

9. Ferie skal som hovedregel avklares to måneder før den tas ut

10. God ferie!