Fagforening eller advokat?

Fagforening eller advokat?

Mange arbeidstakere henvender seg til oss og spør om de bør kontakte sin fagforening eller bruke advokat fra et advokatfirma som er spesialisert på arbeidsrett når de har fått innkalling til drøftelsesmøte. Noen tenker at det har større effekt å engasjere advokat, mens andre tenker at fagforeningen vil bli det rimeligste alternativ. Så ja - hva bør man egentlig gjøre?

Ta en prat med både foreningen og advokat

Det kan ikke gis et konkret fasitsvar på dette. Det vi alltid anbefaler er at man tar en prat både med fagforeningen og med advokat. Da kan man på best mulig måte danne seg et bilde av hva som tilbys og hvilke fordeler og ulemper det vil utgjøre å velge det ene eller andre. Dette er også litt av grunnen til at vi tilbyr en gratis førstevurdering. Der vil vi også skrive litt om hvordan vi ser for oss at bistanden vil bli i saken dersom du skulle velge å engasjere oss. Det er naturligvis helt uforpliktende. Oppdrag etableres først ved oppdragsbekreftelse. Det som er viktig å være klar over når det kommer til kostnader i saker som omhandler oppsigelse og avskjed er at veldig mange av sakene løses med en sluttavtale eller annet type forlik. I et klart overtall av sluttavtaler og forliksavtaler mellom arbeidsgivere og arbeidstakere vil det reguleres at arbeidsgiver dekker arbeidstakers advokatutgifter.

Fagforeningens vilkår

Et annet tips er å lese gjennom vilkårene ved din fagforening. Hvilke tilbud ytes? Det er etter vår oppfatning veldig viktig at du kan ha med deg en person med juridisk kompetanse og erfaring fra forhandlinger i drøftelsesmøte. Dette er blant annet fordi det skal utarbeides en protokoll (referat) fra drøftelsesmøte, som kan bli et helt sentralt bevis om saken skulle tas videre. Vår påstand er også at flere saker løses på et tidligere stadium dersom forhandlingene igangsettes allerede på drøftelsesmøte, fremfor at man avventer til oppsigelse eller avskjed eventuelt er gitt, og man krever et forhandlingsmøte.

Gratis førstevurdering fra advokat

Det viktigste er selvfølgelig å lytte til magefølelsen, men er du usikker – ta kontakt og spør. For mange havner man i en situasjon som dette kun en eneste gang i løpet av livet. Da bør man sikre seg den beste bistanden man kan få til sin sak.