Nedbemanning og permittering

Permittering eller oppsigelse?

Permittering eller oppsigelse av arbeidsforholdet? Dette er et sentralt tema i arbeidsretten, fordi permittering brukes i økende grad i norsk arbeidsliv. Fordi permittering antas å medføre mindre ulempe for arbeidstaker enn oppsigelse, er også terskelen noe lavere for hva som…

Les mer

Annet arbeid ved nedbemanning

Nedbemanning av arbeidstaker Den sentrale regelen som gjelder nedbemanning er arbeidsmiljøloven § 15-7. Den oppstiller det generelle saklighetskravet som gjelder ved oppsigelse, herunder at en oppsigelse må ha «saklig grunn» for å være lovlig. Ved anvendelse av saklighetskriteriet kan domstolene…

Les mer

Advokat ved permittering

Reglene for permittering Reglene for permittering er til dels vanskelig tilgjengelig. Det finnes ingen «permitteringslov» eller lignende, reglene er i all hovedsak ulovfestede. Advokat ved permittering kan bidra til å ha en klarhet i reglene enten i forkant (som er…

Les mer

Nedbemanning og sluttpakke

Nedbemanning – strenge krav til fremgangsmåten En bedrift som har besluttet nedbemanning, må følge strenge krav til fremgangsmåten. Dette gjelder blant annet for drøftelser og vurderinger knyttet til annet passende arbeid. Ikke sjelden trår arbeidsgiver feil. Mulige konsekvenser for arbeidsgiver…

Les mer