Avskjed

Grovt pliktbrudd ved avskjed

Avskjed etter arbeidsmiljøloven § 15-14 «Arbeidsgiver kan avskjedige en arbeidstaker med påbud om øyeblikkelig fratreden dersom denne har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen.». Slik lyder første ledd. Det ligger i sakens natur at…

Les mer

Avskjed – sparken på dagen

Arbeidsmiljøloven § 15-14 Bestemmelsen om avskjed står i arbeidsmiljøloven § 15-14. For at arbeidstaker må gå på dagen, er det særlig handlingens art og alvorlighetsgrad som står sentralt. Arbeidstaker kan bare avskjediges dersom han eller hun har gjort seg skyldig…

Les mer