Prøvetid – fritt frem?

Prøvetid er noe mange kjenner til, men som det hersker mange ulike meninger om betydningen av. En oppfatning flere har er at oppsigelse i prøvetid er nærmest fritt frem for arbeidsgiver. Er det virkelig slik? Nei, på ingen måte. Her er 5 punkter som er viktig å være klar over hva gjelder oppsigelse i prøvetid: 1.…

Les mer

Innkallingen til drøftelsesmøte

5 tips ved innkallingen til drøftelsesmøte Når du jobber som advokat med arbeidsrett som spesialfelt så ser du mange ulike varianter av innkallelsen til drøftelsesmøte. Hvordan bør denne se ut? Her kommer 5 tips: 1. Det bør henvises til arbeidsmiljøloven § 15-1 slik at det ikke er tvil om at innkallelsen gjelder et drøftelsesmøte og…

Les mer

Tilbud om sluttpakke?

3 gode råd ved sluttpakke Det er ikke uvanlig at bedriften som skal gjennomføre en nedbemanning starter prosessen med å tilby en sluttpakke. Dersom du som arbeidstaker er i en slik situasjon, kan det være vanskelig å ta en beslutning. Her kommer 3 råd til deg som er i en slik situasjon: 1. Husk at arbeidsgiver…

Les mer

Sluttavtale mulig i min sak?

Dette er to spørsmål som ikke har et «fasitsvar» advokaten din kan gi deg i første fase. Sluttavtale er ikke noe du har krav på, men noe arbeidsgiver og arbeidstaker forhandler seg frem til. Den primære motivasjonen for begge parter er å få en «spikret» løsning på saken slik at man unngår videre konflikt og…

Les mer

Protokoll fra drøftelsesmøte

5 gode grunner Er protokollen viktig? Har det egentlig noe å si hva som står der? Dette er spørsmål vi blir møtt med innimellom fra klienter. Svaret er ja. Her kommer 5 grunner til hvorfor protokollen er viktig: 1. Protokollen dokumenterer at det er avholdt drøftelsesmøte, når det ble avholdt, hvem som var tilstede og…

Les mer

Drøftelsesmøte og forhandlingsmøte

Hva er forskjellen på drøftelsesmøte og forhandlingsmøte? Drøftelsesmøte avholdes før beslutning om oppsigelse er tatt. Det følger av arbeidsmiljøloven § 15-1 at arbeidsgiver som vurderer oppsigelse eller avskjed skal innkalle arbeidstaker til drøftelsesmøte.   Forhandlingsmøte avholdes i de tilfeller der arbeidstaker krever det etter at arbeidstaker har mottatt en oppsigelse eller avskjed. Beslutningen er med andre…

Les mer

Ferie – hvilke regler gjelder?

10 punkter til hjelpe og veiledning ved ferie 1. De sentrale reglene om ferie finner du i ferieloven 2. Etter ferieloven har alle arbeidstakere krav på minst 25 virkedager ferie hvert år. Lørdag medregnes som virkedag. 3. Arbeidstakere som fyller 60 år i løpet av ferieåret har krav på en ekstra ferieuke uke. Arbeidstaker bestemmer selv når han…

Les mer

Fagforening eller advokat?

Ta en prat med både foreningen og advokat Det kan ikke gis et konkret fasitsvar på dette. Det vi alltid anbefaler er at man tar en prat både med fagforeningen og med advokat. Da kan man på best mulig måte danne seg et bilde av hva som tilbys og hvilke fordeler og ulemper det vil…

Les mer

Ukas tips – rettsmekling

Hva er rettsmekling? Rettsmekling er en ordning ved domstolene som er ment for å være et alternativ til den tradisjonelle rettssaken, eller sagt på en annen måte en siste mulighet til å løse en sak med et forlik. Rettsmekling er frivillig og forutsetter at partene samtykker. Ingen sak er lik, men i de fleste tilfeller…

Les mer

Protokoll fra drøftelsesmøte

Protokollen – er den viktig? Ukas tips er egentlig følgende – svaret på spørsmålet over er ja. Vi ser ofte at det tas veldig lett på protokollen. Det er uheldig enten du representerer arbeidsgiver eller arbeidstaker. Dersom en oppsigelse eller avskjed skulle ende med konflikt og til slutt en rettssak, så vil protokollen fra drøftelsesmøte…

Les mer