Mulig med sluttpakke i min sak?

Mulig med sluttpakke i min sak? Det kjedelige svaret er at det avhenger av en konkret vurdering av saken. Det som imidlertid på generelt grunnlag er viktig å fremheve, er at det er veldig utbredt i norsk arbeidsliv at oppsigelsestvister løses med en form for sluttpakke som gir gunstigere vilkår enn ordinær oppsigelse. Det gjelder både sluttpakker som…

Les mer

Forhandlinger om sluttpakke

I hvilke saker er forhandlinger om sluttpakke aktuelt? En typisk fremgangsmåte fra arbeidsgiver er at det orienteres om en kommende nedbemanningsprosess eller at en arbeidstaker vurderes oppsagt. Det blir så gitt et tilbud om en sluttpakke. Arbeidstaker får valget mellom å akseptere sluttpakken eller så vil det bli innkalt til drøftelsesmøte. I et slikt tilfelle…

Les mer

Hva bør en sluttpakke inneholde?

Hva bør en sluttpakke inneholde? En sluttpakke vil normalt inneholde en regulering av oppsigelsestiden. Arbeidstaker har naturligvis krav på lønn i oppsigelsestid. Men hva med arbeidsplikten? Ikke sjelden er konfliktnivået slik at det ikke er ønskelig for verken arbeidstaker eller arbeidsgiver at arbeidstaker jobber i oppsigelsestiden. Det bør avklares i sluttpakken hvorvidt arbeidstaker skal arbeide i…

Les mer