Rettsmekling i arbeidssak

Rettsmeklingsinstituttet Rettsmekling har et klart formål. Det er å få partene til å løse sin konflikt utenrettslig. Det vil kunne gi en raskere og mer effektiv løsning på saken. Partene har også større kontroll over utfallet av saken, i tillegg til at et forlik kan omfatte andre momenter enn hva som vil kunne være tilfelle…

Les mer

Arbeidssak i retten

Rettens innledning En rettssak vil normalt innledes ved at dommeren kommer inn i rettsssalen, aktørene reiser seg og setter seg ned, og så vil dommeren si noen ord om saken. Dette vil ofte gjøres veldig kort, men ta for seg hovedpunktene i saken som partene er uenige om og de rettslige spørsmålene som kan utledes…

Les mer