Advokat på drøftelsesmøte

Hva innebærer en innkalling til drøftelsesmøte? Det innebærer at arbeidsgiver vurderer å avslutte ditt arbeidsforhold gjennom oppsigelse eller avskjed (sparken på dagen). En avgjørelse skal ikke være tatt. Dersom avgjørelsen er tatt i forkant av drøftelsesmøte, har arbeidsgiver begått en saksbehandlingsfeil. Et drøftelsesmøte skal være en anledning for arbeidstaker til å fremlegge sine synspunkter og…

Les mer

Advokatveiledning på forhandlingsmøte?

Hva slags advokatveiledning kan vi tilby på forhandlingsmøte? Tar du kontakt med oss i kontaktskjemaet under, vil du få svar fra en advokat eller advokatfullmektig som primært jobber med arbeidsrett. Innledende vurdering og dialog er gratis og uforpliktende. Vi ønsker å avdekke om du har en sak å gå videre med og om du har…

Les mer