Grovt pliktbrudd ved avskjed

Avskjed etter arbeidsmiljøloven § 15-14 «Arbeidsgiver kan avskjedige en arbeidstaker med påbud om øyeblikkelig fratreden dersom denne har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen.». Slik lyder første ledd. Det ligger i sakens natur at terskelen er høy siden konsekvensene er så brutale for arbeidstaker. Men hva ligger egentlig i…

Les mer

Avskjed – sparken på dagen

Arbeidsmiljøloven § 15-14 Bestemmelsen om avskjed står i arbeidsmiljøloven § 15-14. For at arbeidstaker må gå på dagen, er det særlig handlingens art og alvorlighetsgrad som står sentralt. Arbeidstaker kan bare avskjediges dersom han eller hun har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller har vesentlig misligholdt arbeidsavtalen på annen måte. Eksempler på grovt pliktbrudd…

Les mer