Forfatterarkiv: Austin Lyngmyr

Sykdom og oppsigelse

Sykdom og oppsigelse

Sykdom og oppsigelse – arbeidsmiljøloven § 15-8? Det er naturligvis flere regler som omfatter sykdom og oppsigelse, men den mest praktiske er

Mulig med sluttpakke i min sak?

Mulig med sluttpakke i min sak?

Mulig med sluttpakke i min sak? Det kjedelige svaret er at det avhenger av en konkret vurdering av saken. Det som imidlertid på

Permittering eller oppsigelse?

Permittering eller oppsigelse?

Permittering eller oppsigelse av arbeidsforholdet? Dette er et sentralt tema i arbeidsretten, fordi permittering brukes i økende grad i norsk arbeidsliv. Fordi

Innkallingen til drøftelsesmøte

5 tips ved innkallingen til drøftelsesmøte Når du jobber som advokat med arbeidsrett som spesialfelt så ser du mange ulike varianter av

Tilbud om sluttpakke?

Tilbud om sluttpakke?

3 gode råd ved sluttpakke Det er ikke uvanlig at bedriften som skal gjennomføre en nedbemanning starter prosessen med å tilby en

Regler om midlertidig ansatte

Regler om midlertidig ansatte

Arbeidsmiljøloven § 14-9 Det er bestemmelsens første ledd som er den mest sentrale for vårt tema. Den lyder som følger: (1) Arbeidstaker

Sluttavtale mulig i min sak?

Sluttavtale mulig i min sak?

Dette er to spørsmål som ikke har et «fasitsvar» advokaten din kan gi deg i første fase. Sluttavtale er ikke noe du

Usaklig oppsigelse

Usaklig oppsigelse

Usaklig oppsigelse, amlt § 15-7 Arbeidsmiljøloven § 15-7 er den sentrale bestemmelsen ved oppsigelse. Her oppstilles det såkalte saklighetskravet. Bestemmelsen lyder som

Protokoll fra drøftelsesmøte

5 gode grunner Er protokollen viktig? Har det egentlig noe å si hva som står der? Dette er spørsmål vi blir møtt

Rettsmekling i arbeidssak

Rettsmekling i arbeidssak

Rettsmeklingsinstituttet Rettsmekling har et klart formål. Det er å få partene til å løse sin konflikt utenrettslig. Det vil kunne gi en