Arbeidsmiljøloven – oppsigelse

Arbeidsmiljøloven § 15-7 om oppsigelse

Lovbestemmelsen oppstiller det såkalte "saklighetskravet" som gjelder i norsk arbeidsrett. Saklighetskravet er en rettslig standard, og standardens innhold har utviklet seg gjennom rettspraksis. På generelt grunnlag er terskelen for oppsigelse høy i norsk rett og mange arbeidsgivere velger derfor å forhandle med sine arbeidstakere om sluttavtaler fremfor ordinær oppsigelse. En del av årsaken er at man ikke ønsker at oppsigelsene skal bli prøvd for retten.

Oppsigelse etter arbeidsmiljøloven grunnet virksomheten eller arbeidstaker

Det foretas et grunnleggende skille mellom de oppsigelser som er begrunnet i forhold hos arbeidsgiver eller virksomheten og de som er begrunnet i arbeidstakers forhold. Når det gjelder førstnevnte er det gjerne tale om nedbemanninger eller rasjonaliseringsprosesser. Når det gjelder sistnevnte er det gjerne tale om pliktbrudd, manglende oppnåelse av resultater eller samarbeidsproblemer med andre arbeidstakere.

Konsekvensene ved usaklig oppsigelse etter arbeidsmiljøloven

Konsekvensene er regulert i arbeidsmiljøloven § 15-12. De to sentrale konsekvensene, eller sanksjonene om du vil, ved oppsigelse er ugyldighet og erstatning. Arbeidstaker som går til søksmål kan selv velge om det kreves ugyldighet og/eller erstatning. Det er ikke alle arbeidstakere som ønsker å gå tilbake til arbeidsplassen etter å ha blitt dårlig behandlet og da er det ikke noe poeng i å kreve ugyldighet som vil medføre gjeninntreden i stilling. Da kan det reises krav om kun erstatning som følge av usaklig oppsigelse. Erstatning kan omfatte økonomisk tap, fremtidig økonomisk tap og oppreisning.

Advokatbistand i saker om oppsigelse etter arbeidsmiljøloven

Det er dessverre mange oppsigelsessaker i det norske rettssystemet. Heldigvis løses imidlertid fortsatt de fleste saker utenfor. Vi bistår og tilbyr advokatbistand for både arbeidstakere og arbeidsgivere i saker om oppsigelse etter arbeidsmiljøloven. Et klart flertall av våre saker løses med en utenrettslig løsning, som oftest i form av en sluttavtale. Vi håndterer imidlertid jevnlig prosesser i retten. Er du usikker på om du har en sak å gå videre med? Da kontakt under, så får du en gratis og uforpliktende førstevurdering.