Annet arbeid ved nedbemanning

Nedbemanning av arbeidstaker

Den sentrale regelen som gjelder nedbemanning er arbeidsmiljøloven § 15-7. Den oppstiller det generelle saklighetskravet som gjelder ved oppsigelse, herunder at en oppsigelse må ha "saklig grunn" for å være lovlig. Ved anvendelse av saklighetskriteriet kan domstolene prøve om oppsigelsen bygger på et riktig og tilstrekkelig faktisk grunnlag, om den begrunnelse som ligger til grunn bygger på relevante argumenter, om vurderingen har tilstrekkelig bredde, således også om avveiningen omfattet de rimelighetshensyn som her gjør seg gjeldende i forhold til arbeidstakeren.

"Annet passende arbeid"

Skyldes oppsigelsen driftsinnskrenkning eller rasjonaliseringstiltak, er den ikke saklig begrunnet dersom arbeidsgiver har et annet passende arbeid i virksomheten å tilby arbeidstaker. Slik lyder arbeidsmiljøloven § 15-7 annet ledd første punktum. Dette blir ikke sjelden tema i saker som omhandler nedbemanning. Men hva ligger i annet passende arbeid? Vurderingstemaet er om arbeidstakeren kan utføre det på en rimelig god måte og det er hele virksomheten som må vurderes. Vilkåret kan være oppfylt selv om andre måtte antas å ville kunne ha utført det bedre. Det må imidlertid være arbeidsoppgaver som på en eller annen måte kan knyttes til en kompetanse hos arbeidstaker.

Advokatbistand i saker som omhandler nedbemanning

Det kan være vanskelig å vurdere hvorvidt man skal kontakte advokat. Det kan være uvisshet om kostnader, om saken er "god nok" eller om det er andre alternativer der ute. Vi tilbyr gratis førstevurdering av din sak som er helt uforpliktende for deg. Dette er ment å gi deg et bedre grunnlag for å ta en avgjørelse. Vår erfaring er at særlig arbeidstakere i veldig mange tilfeller vil ha god nytte av advokatbistand i nedbemanningssaker, men også arbeidsgivere som ikke har egen HR-avdeling eller HR-ansatte.

Ta gjerne kontakt under, så hører du fra en advokat som jobber med arbeidsrett innen kort tid. Du kan ta kontakt uavhengig av bosted.