Advokatveiledning på forhandlingsmøte?

Advokatveiledning på forhandlingsmøte?

Et forhandlingsmøte er noe arbeidstaker kan kreve i medhold av arbeidsmiljøloven § 17-3. Det kan reises krav om forhandlingsmøte dersom en oppsigelse eller en avskjed bestrides. Formålet er både å få frem partenes standpunkter, samt se om saken kan løses i minnelighet. Ofte blir det forhandlinger om sluttavtale på disse møtene. Da er det viktig med juridisk bistand for å sikre seg en best mulig løsning. Juridisk bistand skal være en kvalitetssikring av prosessen.


Hva slags advokatveiledning kan vi tilby på forhandlingsmøte?
Tar du kontakt med oss i kontaktskjemaet under, vil du få svar fra en advokat eller advokatfullmektig som primært jobber med arbeidsrett. Innledende vurdering og dialog er gratis og uforpliktende. Vi ønsker å avdekke om du har en sak å gå videre med og om du har et hensiktsmessig behov for advokatbistand.
Først når oppdragsbekreftelse er sendt ut, er oppdrag etablert. Vi bistår på møter, i forhandlinger, og om nødvendig i retten. Om saken ender med en sluttavtale, er det i de fleste saker slik at arbeidsgiver dekker arbeidstakers advokatutgifter som en del av sluttavtalen.

Ta kontakt med oss i dag – og få en gratis vurdering på om du har behov for advokatveiledning
Send inn en henvendelse i kontaktskjemaet under og du får svar innen kort tid. Legg gjerne ved telefonnummer om du foretrekker å bli oppringt. Siden vi er tilknyttet flere advokater og fullmektiger kan vi håndtere henvendelser der det er kort tid til forhandlingsmøte skal avholdes. Vi jobber for den løsning du ønsker, enten det er på arbeidsgiversiden eller arbeidstakersiden.