Mange "kvier" seg for å kontakte advokat. Hva innebærer det egentlig med advokatbistand på min sak?

Advokatbistand skal være en kvalitetssikring av saken og sørge for at du får ivaretatt dine rettigheter. Det handler ikke kun om å vinne saker. Det handler om å gi riktige råd underveis. Det handler om å unngå rettssaker der det er hensiktsmessig. Det handler om å være tøff nok til å ta saken til retten om det er til det beste for klient. Noen saker er gode. Noen saker er dårlige. Tar du kontakt med oss får du ærlige tilbakemeldinger fra en advokat eller advokatfullmektig som til daglig jobber med arbeidsrett. På generelt grunnlag er vår påstand at mange tar kontakt med advokat for sent i prosessen og da kan en sak allerede være ødelagt. Det er for eksempel særskilte frister i arbeidsmiljøloven kapittel 17 både når det gjelder krav om forhandlingsmøte og søksmål. Derfor tilbyr vi en gratis og uforpliktende førstevurdering - og anbefaler at du tar kontakt med oss i en tidlig fase.

Det innebærer en kostnad med advokatbistand. Dersom du er arbeidstaker, så er det viktig å være klar over at arbeidsgiver i mange saker ender med å dekke arbeidstakers advokatutgifter som en del av en sluttpakke/sluttavtale eller et forlik. I alle tilfelle vil du i vår førstevurdering få et kostnadsanslag fra oss slik at du vet hva du har å forholde deg til før oppdrag eventuelt etableres.

Det er også mulig med fri rettshjelp i saker om oppsigelse og avskjed. Vi kan sjekke om du oppfyller vilkårene!